Intoarcerea miliardului ramane pe „spatele” ceta?enilor: Ini?iativa lui Dodon, avizata negativ de Guvern

Intoarcerea miliardului ramane pe „spatele” ceta?enilor: Ini?iativa lui Dodon, avizata negativ de Guvern

13 февраля 2017  17:19

Ministerul Finan?elor urmeaza sa prezinte membrilor cabinetului de mini?tri avizul asupra proiectului de lege, ini?iat de pre?edintele Igor Dodon, prin care cere ca «miliardul furat» sa nu devina datorie publica.

Potrivit documentului, avizul este unul negativ, din motiv ca anularea unei legi, nu anuleaza ?i efectele juridice ale acesteia, iar obliga?iunile de stat emise de Ministerul Finan?elor, au fost transmise catre Banca Na?ionala a Moldovei.

Guvernul precizeaza ca, în condi?iile în care nu a fost posibila redresarea situa?iei financiare la Banca de Economii, Unibank ?i Banca Sociala, BNM a retras licen?ele ?i a ini?iat procesul de lichidare a acestora. Prin urmare, Ministerul Finan?elor a emis ?i trasmis BNM obliga?iuni de stat în suma de 13 miliarde 341 milioane de lei, ceea ce reprezinta suma creditelor neachitate la cele trei banci.

Ministerul Finan?elor aminte?te ca neîndeplinirea obliga?iilor respective, oricare ar fi fost motivele, ar fi însemnat default tehnic al statului ?i asumarea unui ?ir de consecin?e grave, precum ?i suspendarea finan?arii externe din partea partenerilor de dezvoltare, donatorilor ?i institu?iilor financiare interna?ionale, decapitalizarea BNM etc.

Totodata, Ministerul Finan?elor face referire la unele chestiuni de ordin juridic, de care autorul ini?iativei de abrogare n-a ?inut cont.

«De men?ionat ca, la înaintarea propunerii legislative respective nu s-a ?inut cont de faptul ca abrogarea unui act normativ are un caracter definit. Or, abrogarea unei legi nu înlatura efectele juridice produse deja sub imperiul legii abrogate. În acest context, obliga?iunile de stat au fost deja emise ?i transmise BNM de catre Ministerul Finan?elor», se men?ioneaza în aviz.

De asemenea, Ministerul mai aminte?te ca emisiunea obliga?iunilor de stat în vederea executarii obliga?iilor de plata derivate din garan?iile de stat a fost una dintre ac?iunile prealabile în cadrul programului cu Fondul Monetar Interna?ional, a?a cum se men?ioneaza ?i în scrisoarea de inten?ii semnata de autorita?i ?i în memorandumul cu privire la politicile economice ?i financiare.

Reie?ind din toate acestea, se propune ca proiectul pre?edintelui sa nu fie sus?inut.

UNIMEDIA aminte?te ca, la data de 28 decembrie, pre?edintele Igor Dodon a anun?at ca a semnat o ini?iativa legislativa cu privire la anularea Legii ce presupune trecerea pe umerii ceta?enilor a rambursarii miliardelor furate din sistemul financiar-bancar.

Terrawww.terra.md

+1
Поделиться
Запинить
Класснуть
Зацени-ка

Комментарии